Låna som pensionär

Oberoende av om du vill renovera din lägenhet för att höja priset inför försäljning eller råkar ut för oförutsedda utgifter så kan ett privatlån vara en möjlig finansieringslösning. Men kan man verkligen låna som pensionär?

Tidigare var det nästan en sanning utan undantag – ett tips kan då vara att ta kontakt med Lånakuten. Men idag finns det fler aktörer på marknaden med mer flexibla regler än de traditionella bankerna. Allt eftersom fler upptäcker att de har svår att leva på pensionsutbetalningarna har också låneerbjudanden specifikt riktade mot pensionärer dykt upp. Det här ska du tänka på när du tar lån som pensionär.

Så får du lån som pensionär

Tyvärr är det många långivare som inte räknar pensionsutbetalningar som en stadigvarande inkomst. Att fortsätta arbeta på en viss procent även efter pensionen kan vara ett bra alternativ att öka den framtida pensionsutbetalning och möjligheterna till lån. Om du äger en fastighet där du har amorterat ner befintliga lån finns också möjlighet att låna med fastigheten som säkerhet. Om du saknar fastighet finns flera långivare som erbjuder privatlån utan säkerhet också till pensionärer. Det här ska du tänka på inför en låneansökan:

  • Gör en budget och räkna ut vad lånet kommer kosta dig i månaden. Låna inte mer än du har råd med.
  • Förbered underlag där du kan visa din totala pension per månad innan skatt.
  • Förbered dokument som visar hur mycket fasta kostnader du har i månaden, inklusive boendekostnaden.
  • Om ni är två som lånar ska ni ta fram underlag för båda låntagarna.

Med rätt dokument i handen är det möjlighet att låna också för pensionärer.