Tipsen för en rikare pension

Det kan löna sig att i god tid börja planera för sin pensionsålder, då det går att påverka hur den framtida ekonomin kommer att se ut. Förutom den tjänstepension man kan förvänta sig finns det även skäl att spara privat och skapa goda ekonomiska rutiner. De flesta experter är överens om att sparande i aktier eller fonder ger en god avkastning. Man ska dock komma ihåg att detta kan innebära en viss risk, då aktiemarknaden kan vara nyckfull.

Amortera mera

Ett bra alternativ kan vara att amortera mer på sitt bolån, vilket ger betydligt lägre boendekostnader den dagen pensionen står för dörren. För att frigöra pengar till detta kan man börja titta över sin nuvarande ekonomi och se om det finns små hål där pengar läcker ut. Många små bäckar, leder som bekant till något större. Genom att skapa bra rutiner och ta sin ekonomi mer på allvar, får man bättre kontroll. Det kan hjälpa till att ha en struktur, kanske rent utav en liten “arbetsplats” där man förvarar alla viktiga papper och dokument. Billigt kontorsmaterial och förmånligt kopieringspapper till skrivaren, går att få på nätet. Många experter menar att de som har ordning och reda, också har bättre koll på sin ekonomi.

Att arbeta längre

Man kan öka sin pension med flera procent varje år, genom att arbeta längre än till 65 år. Det kan även bli tal om lägre skatt för de som arbetar efter 66 års ålder. Det gäller att hålla sig uppdaterad hos Pensionsmyndigheten, för att få en bra överblick vilka alternativ som är bäst.