ISK – investeringssparkonto

Privatpersoner har möjlighet att spara i ISK eller investeringssparkonto. Målet med ISK var när det infördes att öka svenskarnas aktiesparande, och sparandet i investeringsfonder. Det skulle vara enkelt att spara utan att man behövde krångla sig igenom besvärliga regler längre fram vid deklarationen. Ett ISK ger möjlighet till att få bra överblick över hur man sparar, eftersom man kan se alla sina fonder och värdepapper samlade på ett ställe. På Svenska Dagbladets hemsida kan man hitta mer information och artiklar om investeringssparkonto.

Skattefritt sparande

De utdelningar och vinster på kapital som spararen får när hen sparar i ISK behöver inte redovisas i någon inkomstdeklaration, utan är skattebefriade. Men den som sparar på detta sätt behöver dock ta upp en inkomst som är schablonberäknad i sin inkomstdeklaration. Denna beräknas så som man gör på kapitalförsäkringar.

Enkelt att spara

Det går att öppna ISK genom att gå in på sin internetbank. När man har ett ISK är det enkelt att sälja och köpa fonder när som helst. Även aktier och andra värdepapper finns tillgängliga för handel. Man behöver inte deklarera varje affär, utan schablonintäkten trycks på deklarationen och beskattas sedan som kapitalinkomst. ISK ingår i den statliga insättningsgarantin, när man har satt in pengar på kontot. Det finns också investerarskydd för de värdepapper man har.

Det går bra att föra över egna aktier och andra finanser till investeringssparkontot. Men detta räknas som en försäljning, och innebär att man måste skatta med 30 % på vinsten.

Noterade värdepapper

När man sparar i ett ISK så kan man välja noterade värdepapper. Detta betyder att de är upptagna till handel, och detta sker på en marknad som är reglerad. Exempel på reglerad marknad är till exempel Stockholmsbörsen.

Avgifter

ISK-kontot är kostnadsfritt, men beroende på vilket sparande man väljer så kan det ändå tillkomma olika avgifter. Om man väljer att spara i fonder, så kan fondbolagen komma att ta ut en förvaltningsavgift. Denna avgift är en årlig procentuell avgift på det kapital som förvaltas.

Kapitalförsäkring

Något som liknar ISK men ändå har vissa olikheter är en kapitalförsäkring. När man sparar i en sådan sker det i en försäkring, med en viss spartid som man är bunden till. De tillgångar som finns i försäkringen är ägda av ett försäkringsbolag. När man sparar i en kapitalförsäkring får man en fordran på försäkringsbolaget, denna motsvarar tillgångarna. Om man äger aktier där så får man inte rösta på bolagsstämmorna, eftersom det är bolaget som står som ägare. Det finns inte heller något investerarskydd.

Till skillnad från en kapitalförsäkring är ISK inte en försäkring, det är ett konto som banken upplåter till användning. Med aktier på sitt ISK har man alltså en möjlighet att rösta på företagens bolagsstämmor. De pengar och värdepapper man har på sitt ISK omfattas också av investerarskydd, och av insättningsgaranti.