Allmän pension

Svenska Pensionsmyndigheten har ansvar för en statlig pension som kallas för allmän pension. Den har flera olika beståndsdelar. Bland dessa finns inkomstpension, garantipension, premiepension, äldreförsörjningsstöd, bostadstillägg och efterlevandepension.

Allmän pension utdelas till alla som har bott eller arbetat i Sverige, baserat på den inkomst personen har betalat skatt för under sitt yrkesliv. Även föräldrapenning, arbetslöshetsersättning och sjuk- och aktivitetsersättning räknas in i dessa inkomster.

Inkomstpension

För varje år en person arbetar och betalar skatt i Sverige, får hen pensionsrätt. Detta räknas som personens intjänade pension. För att kunna beräkna pensionen används pensionsrätterna som grund. Varje år dras en pensionsavgift på pensionsunderlaget. Denna pensionsrätt bokförs sedan årligen på inkomstpensionskontot. Det slutliga värdet på detta konto består av summan av pensionsrätterna och den ränta som har ackumulerats. När inkomstpensionen sedan ska beräknas används pensionsbehållningen som underlag för detta.

Uträkning av inkomstpension

De pengar som personen har i pensionsbehållningen delas med något som kallas för delningstal. Det räknas ut efter den livslängd som man statistiskt sett kan förvänta sig baserat på den åldersgrupp man tillhör vid uttag av pension. För att ge en rättvis fördelning så beräknas livslängden vara lika för män och kvinnor. Detta ger den slutliga inkomstpensionen, jämnt fördelad över åren som pensionär.