Svenskarnas fondsparande

En stor del av svenska folket sparar i fonder, ända upp till åtta svenskar av tio. Räknar man också med det obligatoriska sparandet som alla gör i premiepensionsfonder, uppgår antalet till hundra procent av befolkningen. Dagens Nyheter har också många artiklar om fondsparande.

Fondsparandets historia

Det var år 1958 som arvtagarna till firman Åhlén och Holm, och varuhuset Tempo, startade de första fonderna i Sverige. De var Gösta Åhlén och bröderna Ragnar. Dessa fonder hade inte någon tillsyn av staten. En aktiefondsutredning hade tillsatts år 1963, och riksdagen fick läsa deras rapport år 1969. Denna utredning hade som förslag att stiftelserna som då erbjöd fonder skulle bli ersatta av aktiebolag.

År 1974 kom så den första fondlagen, och antalet sparare växte kraftigt i slutet av 1970-talet och början av 1980-talet. Men under det påföljande decenniet, under 1980-talet, fanns det bara aktiefonder som riktade in sig på den svenska marknaden. Detta berodde på att valutaregleringen gjorde det svårt att äga utländska aktier. Med tiden upphörde man dock med valutaregleringen, och det blev då allt mer möjligt att göra utländska investeringar.

Under 1990-talet kom så möjligheten att spara i fondförsäkringar. Detta sparande var möjligt att utföra både i pensionsförsäkring och kapitalförsäkring. År 1994 införde man också IPS eller individuellt pensionssparande. Samma år kom man också att besluta att ett nytt pensionssystem skulle införas, och år 2000 började de första valen att göras till premiepensionen. Investeringssparkontot infördes lite längre fram, år 2012. Målet med ISK var att stimulera svenskarnas sparande i fonder och aktier. ISK är nu den mest populära formen för svenskarnas fondsparande.

Svenskarnas fondsparande internationellt sett

Man brukar säga att svenskarna är ett av de folk som sparar mest i fonder, procentuellt sett. Men även i omvärlden har fondsparandet ökat i popularitet. Snabbt växande marknader som Kina och Indien har fått ett ökat välstånd, och befolkningen där har därför större möjligheter att spara mer långsiktigt nu än tidigare.