Spara ädelstenar till pensionen

Två av grundbultarna i ett pensionssparande är att sparandet ska vara långsiktigt och att det ska vara diversifierat. De flesta väljer även ett pensionssparande som har en låg risk, det vill säga ett sparande som ger en trygg, men inte särskilt hög avkastning, över tiden. Klassiska exempel på denna typ av pensionssparande är olika fonder, företrädesvis blandfonder, vilka investerar såväl i aktier som i räntebärande värdepapper.

Fondsparande är en sund investerings- och sparstrategi, men den kan mycket väl kompletteras med ett sparande som innebär ett högre risktagande och därmed också en större möjlighet till en högre avkastning. Emellertid bör man inte lägga allt sitt sparande i denna typ av investeringar men att lägga en mindre del, till exempel fem till tio procent, av det totala sparandet kan vara något som “sätter piff” på pensionssparandet.

Spara i ädelstenar till pensionen

En intressant, men relativt ovanlig, form av investering för pensionen är att investera i ädelstenar som till exempel diamanter, rubiner och smaragder. Historiskt sett är det framförallt diamanter som har varit mest intressanta som investeringsobjekt. Detta har lett till att det idag finns ett stort antal företag och marknadsplatser där det är möjligt att snabbt och enkelt köpa och sälja diamanter online.

Att spara i diamanter är ett sparande som är förenat med hög risk. Värdet på diamanter varierar kraftigt, även under korta tidsperioder, vilket kan vara påfrestande för en investerare. Den stora fördelen med diamanter är att det är sparande som man kan använda sig av. Köper man till exempel diamanter i form av smycken har man möjlighet att göra sig lite vackrare samtidigt som man sparar till pensionen.