Spara i fonder

Sveriges Aktiesparares Riksförbund, också kallat Aktiespararna, har en del råd för den som vill spara i fonder. Det finns ett stort utbud av fonder att välja mellan, men rådgivningen kan ibland upplevas som knapphändig av fondspararen.

Tänk långsiktigt

När det gäller fondsparande är det viktigt att tänka långsiktigt och att spara regelbundet. Man kan välja en indexfond som inte har så hög kostnad, eller fonder som har aktiv förvaltning. Följ sedan utvecklingen för fonderna, och byt inte fond för tidigt.

Historisk avkastning

Att en fond har gått bra tidigare, med stark tillväxt till exempel, betyder inte att de helt säkert kommer att fortsätta med sin positiva utveckling. Genom att se vilken risknivå fonden ligger på, är det enklare att se hur bra en fond är att investera i. Risken uppskattas genom att företag som Morningstar mäter fonden mot ett jämförelseindex, och ser hur fondens värde varierar jämfört med marknaden där fonden placerar sitt värde.

Låg avgift

En bra tumregel är att välja fonder med låg förvaltningsavgift. Avkastningen blir mindre när avgiften är högre. Förvaltningsavgiften räknas ut så att en procent av fondens förmögenhet tas ut, och sedan delas upp över året. En del fonder har dessutom avgift för insättningar och uttag. För att spara på bästa sätt, kontrollera hur fondens totala kostnader eller TKA ser ut. Jämför detta med TKA hos andra fonder som verkar intressanta.

Fondrådgivare

Fondmarknaden har sedan en tid tillbaka begåvats med rådgivare, som kan ge assistans för att hjälpa sparare att göra bra fondval. Det kan dock vara dyrt att anlita en fondrådgivare. För att få bästa avkastning kan det därför vara bra att fundera över om en sådan verkligen behövs.