Placera i aktier

När man ska investera sina pengar i aktier, till exempel för att spara till pensionen, är det nödvändigt att man gör ordentliga efterforskningar först. Genom att lära sig de grundläggande principerna i handel med värdepapper och hur börsen fungerar har man en bra startpunkt att utgå från.

Fundamental analys

Att göra en fundamental analys av ett bolag innebär att man tar reda på hur dess finanser ser ut, eventuella expansionsplaner, om bolaget kommer att starta nya samarbeten med mera.

Investera klokt

En gyllene regel som ofta brukar upprepas för nya investerare är att man inte bör investera det man inte har råd att bli av med. Använd endast pengar som inte behövs till hyra eller andra omkostnader. Att investera sina pengar i aktier och fonder kan leda till goda vinster, men det är också ett risktagande. När man köper en andel i ett företag är det omöjligt att helt förutsäga vad som kommer att hända. Kanske ett antal oväntade faktorer får bolaget att gå i konkurs, eller så förändras marknaden kraftigt av yttre omständigheter som man som investerare inte kan förutsäga med hjälp av till exempel fundamental analys.