Aktiehandel

Aktiehandel innebär att man bedriver handel med aktier, som är andelar i ett börsnoterat företag. För att hitta aktier att köpa kan man leta på svenska börser, eller internationella sådana som New York Stock Exchange. Utomlands finns även London Stock Exchange och NASDAQ.

Aktier är en bra sparform, under de senaste 25 åren har Stockholmsbörsen stigit med ungefär 15 procent varje år. Det går att få bra avkastning både på kort och på lång sikt. Som aktieinvesterare lär man sig också mycket om hur olika börsnoterade bolag fungerar, och man får en bra insikt vad gäller marknaden och ekonomin i stort. Svenska Dagbladet har en del artiklar om aktiehandel.

Investera

För att det ska gå bra när man investerar i aktier är det viktigt att ha omfattande kunskap om de bolag eller marknader man investerar i. Det är också bra att förstå hur aktiemarknaden svänger och när det är en god tid att investera och inte. När man investerar i en aktie så får man möjlighet att få en del av vinsten från ett bolag, och man har också chansen att påverka bolagets framtid. Aktier är också en bra sparform eftersom de är skyddade mot inflation, då börsbolagens produkter stiger med tiden. Börsen stiger naturligtvis inte jämt då även konjunkturen och individuella branscher går upp och ner. Men på sikt brukar de flesta kunna tjäna bra med pengar så länge de har bra insikt i hur man investerar.

Aktier

Aktier är värdepapper, deras kurs styrs av de förväntningar man har på hur bolagets ekonomi kommer att utvecklas. Det innebär en viss risk, men med tiden blir man som investerare kompenserad för detta.

Avkastningen från en aktie består av två delar, dels aktieutdelningen och dels aktiens värdestegring.