Gröna fonder

När man investerar i fonder för att ha en bättre ekonomi efter man blivit pensionär, kan det kännas bra att även investera på ett hållbart sätt. De fonder vi lägger våra pengar i skapar trots allt den framtid vi alla ska leva i som gamla.

Investera grönt

Genom att söka på Fair Finance Guide kan man se om den bank man har valt tillhör de bästa på deras lista. Ett bra val här gör att det är större chans att dina pensionspengar gör gott ute i världen.

Man kan också satsa på olika miljöprojekt som pågår just nu. Det går till exempel att hitta företag och tjänster som minskar utsläpp av växthusgaser, eller som löser något av alla de andra miljöproblem som vi människor och vår natur lider av.

Hållbarhetsprofilen är en informationshjälp där fondbolagen kan beskriva hur deras egen fond tar miljöhänsyn. Man kan till exempel läsa om fonden använder olika miljökriterier för att ett bolag ska ingå i fonden, och om den investerar i branscher som är hållbara. Även Pensionsmyndighetens fondtorg använder sig av Hållbarhetsprofilen, vilket är till god hjälp när man ska gå in och välja fonder till sin premiepension.