AP-fonderna

Under 1960-talet grundades AP-fonderna, som är Sveriges allmänna pensionsfonder. AP-fonderna är numrerade från ett till sju, med undantag för femte AP-fonden som lades ner när pensionssystemet reformerades år 1998.

Buffertfonder

Första, andra, tredje, fjärde och sjätte AP-fonden är buffertfonder. Det betyder att när det är underskott i pensionssystemet, så hämtas det pengar från dessa fonder. När pensionssystemet har överskott, förs det tillbaka pengar.

Första AP-fonden placerar i aktier, valuta, obligationer och andra investeringar. Dessa placeringar sker globalt. Andra och Tredje AP-fonden har inga gränser för vad de kan placera i, eller var. De är utan begränsningar även geografiskt sett. Sjätte AP-fonden skiljer sig på så sätt att den investerar i bolag som inte är noterade. Man fokuserar mest på mogna företag, där man kan se en historiskt hög avkastning.

Sjunde AP-fonden

Den Sjunde AP-fonden har ansvar över att förvalta kapital i det svenska premiepensionssystemet. Tillgångarna i denna fond kommer från de sparare som inte har valt fonder till sin premiepension. För att kunna byta fonder själv kan man logga in på Pensionsmyndighetens hemsida med sin e-legitimation. På Pensionsmyndighetens fondtorg går det att söka och jämföra olika fonder för att hitta bra val för sin premiepension.