Det svenska pensionssystemet

I Sverige baseras pensionen på det man tjänar in under hela livet. Det beror på flera faktorer. Dels på hur mycket man tjänar och hur länge man arbetar. Men också på hur det går för den premiepension man har valt, och hur det går för Sveriges ekonomi.

Orange kuvert

Varje år skickas det ut orange kuvert till den som har börjat att tjäna in pengar till sin allmänna pension. I kuvertet finns det ett årsbesked som skickats från Pensionsmyndigheten. Där går det att se hur mycket mottagaren har tjänat ihop till sin allmänna pension.

När en pensionär får ta emot samma kuvert så står det i stället en kontrolluppgift i brevet. Man får då veta hur mycket man får i pension varje månad, och vilka dagar som pensionen betalas ut. Det står även med information kring vilka premiepensionsfonder personen har, och ett årsbesked som innehåller en kontrolluppgift som kan användas till mottagarens deklaration.

Det orange kuvertet skickas ut från Pensionsmyndigheten en gång per år, i mitten av januari. Pensionärerna är de som får ta emot sina kuvert först av alla. Lite senare under året, mellan februari och mars, får de som är pensionssparare sina kuvert. På grund av posthanteringen kan det ibland ske att posten kommer några dagar för sent.

Pensionssystemets uppbyggnad

Den som lönearbetar i Sverige kan själv välja när det är dags att gå i pension. Det går att ta ut pension från 61 års ålder, men det går också att arbeta kvar tills man fyllt 67 år, för den som vill. Det går också att välja uttagsnivå på sin pension, med ett mindre pensionsuttag samtidigt som man arbetar. När man har gått i pension går det också att återgå till att lönearbeta och då göra avbrott i pensionsuttaget, tills man återigen vill bli pensionär på heltid.

Tre huvuddelar

Man kan dela in pensionen i tre huvuddelar. Den allmänna pensionen är summan av en inkomstpension och löntagarens premiepension. För den som har haft en låg inkomst, går det att få garantipension, samt tilläggspension och andra stöd som ger en bättre ekonomi som pensionär. Förutom allmän pension och premiepension kan löntagaren också ha ett eget, privat pensionssparande.

Inkomstpension

Inkomstpensionen utgör en del av en löntagares allmänna pension. När man gör sin inkomstdeklaration till staten så får man också betala en viss procent av denna i pensionsavgift. Detta administreras av Pensionsmyndigheten, som är en svensk myndighet instiftad av staten.

Premiepension

Som en del av den allmänna pensionen finns premiepensionen. En mindre del av den avgift som en medborgare betalar i pensionsavgift går till denna. Mottagaren kan själv välja hur premiepensionen ska placeras. Om inget val sker, placeras den i sjunde AP-fonden. Läs mer om premiepensionssystemet på Dagens Nyheter.