Sparande på bankkonto

Många sparar i dag på bankkonto, till exempel för att ha en buffert vid sämre tider eller för att köpa något dyrt till hushållet. Något som också är vanligt är att många vill spara pengar på ett bankkonto till sin pension, eller till barnen så att de har en bra startplatta att utgå från när de flyttar hemifrån.

När man börjar spara kan det vara bra att först se till att man har en buffert. Genom att spara två månadslöner, har man en bra säkerhet när det kommer oväntade utgifter.

Spara till pensionen

Det är viktigt att spara regelbundet. Ett bra mål är att avsätta en viss procent av lönen varje månad. Då kommer ditt pensionssparande att växa stadigt, även när du bara sparar på ett vanligt bankkonto. Andra sparformer, som att spara i ett ISK, aktier eller fonder, kan ge mer pengar på sikt. Särskilt om man placerar pengarna på ett genomtänkt sätt. Men att spara på ett bankkonto har fördelen att man inte behöver lägga ner någon tid på sitt sparande. Genom att automatiskt föra över pengar varje månad från lönen in på ett sparkonto med hög ränta, har man sett till att pengarna hela tiden växer men med minsta möjliga ansträngning. Att spara på bankkonto innebär också en väldigt låg risk, i jämförelse med att spara i aktier och fonder. När man sparar i andelar av börsnoterade företag finns ju alltid risken att de tappar i värde, medan pengar som ligger på ett bankkonto omfattas av insättningsgarantin.

Spara till barnen

En del sparar barnens barnbidrag på ett bankkonto med hög ränta, eller på ett ISK eller en kapitalförsäkring. Men om man inte har den möjligheten kan man ändå komma upp i en bra summa när barnet har fyllt arton år. Detta kan man uppnå genom att sätta in en mindre summa på bankkontot varje månad.

När det gäller att spara i kapitalförsäkring till barn finns möjligheten att välja förmånstagare, vilket betyder att man kan välja vem som får pengarna i händelse av att ägaren dör. Det är alltså en bra sak att göra om man sparar i kapitalförsäkring i eget namn åt barnen. Det går också att med en blankett skriva över ägandet av kapitalförsäkringen till barnen. Detta är ett enklare sätt att byta ägare än när man har investerat i ett ISK. När man har sparat i ett ISK åt barnen så måste man sälja alla tillgångarna först. Därefter betalar man skatt, och sedan för man in pengarna i ett nytt ISK och betalar ny skatt för det.