Premiepension

En del av den pensionsgrundande inkomst som man tjänar avsätts varje år till premiepensionen. Även andra ersättningar som är skattepliktiga behandlas på detta vis. Löntagaren kan välja att placera pengarna i fonder som kan ge god avkastning, eller lämna pengarna i det förval som gjorts av staten; den sjunde AP-fonden. Placeringen i egna fonder kan påverka den slutliga pensionen relativt mycket, om man gör bra placeringar. Den är därför viktig att inte bortse ifrån, även om den andelsmässigt är liten om man ser till pensionen som helhet.

Placering av premiepension

Det går att ändra placeringen av premiepensionen när som helst, och man kan välja att inneha maximalt fem fonder på en gång. Vid placering i fonder bör man fundera över placeringsinriktning, avgift, risk och övriga faktorer som kan påverka hur värdet utvecklas över tid. Svenska Dagbladet har en del tips på hur man bäst placerar sin premiepension.

Det är dock svårt att avgöra hur stor premiepensionen kommer att bli till slut. Några av de faktorer som påverkar är hur länge man arbetar, och hur många arbetstimmar man lägger ner per månad. En annan faktor är när man väljer att ta ut sin premiepension. Slutligen så påverkar också utvecklingen hos de fonder man placerat sina pengar i det slutliga värdet.