ISK – investeringssparkonto

Privatpersoner har möjlighet att spara i ISK eller investeringssparkonto. Målet med ISK var när det infördes att öka svenskarnas aktiesparande, och sp