Allmän pension

Svenska Pensionsmyndigheten har ansvar för en statlig pension som kallas för allmän pension. Den har flera olika beståndsdelar. Bland dessa finns inko