AP-fonderna

Under 1960-talet grundades AP-fonderna, som är Sveriges allmänna pensionsfonder. AP-fonderna är numrerade från ett till sju, med undantag för femte AP